Inloggen

menu

Effectieve Workforce Management Training: Hoe Houd Je Je Interne Trainers Scherp?

Geplaatst op: 20 juni 2023
Geplaatst op: 20 juni 2023
Geschreven door
Categorie
Workforce Management, Personeelsplanning
Leesduur
5 min leestijd
Deel dit artikel
Heb je vragen?

De Evoluerende Wereld van Workforce Management

Het vakgebied van Workforce Management (WFM) is constant in beweging. En dat maakt het bijzonder interessant. Externe en interne kansen en bedreigingen bepalen de dynamiek in het speelveld van optimalisatie van personele-inzet. Nul-uren contracten verdwijnen, Cao’s veranderen, dienstverlening verschuift, werkprocessen worden verregaand gedigitaliseerd en AI-gestuurde algoritmen helpen organisaties de personele-inzet optimaliseren. Zo maar een greep uit al het moois wat momenteel binnen ons vakgebied speelt. De rol van WFM specialist en/of de functie van personeelsplanner heeft meer dan ooit een adviserend, data-gedreven, strategisch karakter gekregen. En de benodigde skill-set verandert doorlopend. Wie houdt de zaag scherp?

Het Groeiende Belang van Interne Trainers in WFM

Steeds meer organisaties kiezen voor het intern opleiden en door-ontwikkelen van personeel. En een trend op dat gebied is het aanstellen van interne trainers. In de praktijk is dit met enige regelmaat een key-user of senior die de interne processen door-en-door kent en de eigen applicaties mee heeft helpen aanschaffen en/of implementeren. In sommige gevallen is de interne trainer een functioneel of applicatie beheerder die aan de wieg gestaan heeft van diverse modificaties in de planningstools of andere maatwerkoplossingen die alleen voor de eigen organisatie, in de dan geldende context, van meerwaarde waren. Enige mate van tunnelvisie is hierbij niet ondenkbaar. Terwijl er vanuit management juist behoefte is aan optimalisatie en innovatie.

De Valkuilen van Traditionele Aanpakken in Personeelsplanning

De valkuil van: ‘als je doet wat je deed dan krijg je. .  .’ En om in de quotes van Einstein te blijven: ‘Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten.’ Maar laat dat nu in sommige organisaties de dagelijkse praktijk zijn als het gaat om het proces van personeelsplanning. De oorsprong van de vicieuze cirkel ligt vaak bij het aannemen en inwerken van nieuw personeel. De bestaande routines worden overgedragen, de heersende cultuur wordt uitgedragen en de gangbare denkbeelden over WFM zijn binnen no-time in de geheugens gegriefd. Een gesprek over planning verzand dan als snel in: ‘Zo gaat dat hier, de deadlines halen we toch niet, ons planningsproces is zo speciaal, de applicatie loopt altijd vast, geen idee waarom we het doen maar doe het maar zo. . . Misschien wat negatief, maar misschien helaas ook herkenbaar.

Optimaliseren van Kennisoverdracht: Wie Traint de Trainer?

Vaak is de intern beschikbare kennis en kunde in beginsel door externe overgedragen en vervolgens in de organisatie van senior op senior doorgegeven met beperkte didactische kennis of theoretische onderbouwing. In veel gevallen komt de initiële externe kennis van een softwarebouwer of andere ICT-gerelateerde leverancier die ten tijden van de implementatie de software heeft uitgelegd. De focus ligt dan logischerwijs op de werking van de software. Zaken als procesinrichting, beleidsmatige keuzes, risicomanagement en organisatiekunde komen niet of onvoldoende aan bod.

En omwille van de voortgang, is het verleidelijk om de latere interne trainingen dan ook te reduceren tot het overdragen van de routinematige handelingen in de applicaties. Zo ontstaat een situatie waarbij gebaande paden verder worden uitgehold en de huidige gang der dingen klakkeloos wordt gecontinueerd. Een gemiste kans want weten waar de knopjes in de applicatie voor dienen en bekend zijn met de huidige processen is maar een klein, praktisch deel van het intern opleiden. De vraag die organisaties zich hierbij kunnen stellen is: wie traint de trainer?

Het Ideale Profiel van een WFM Trainer

Voordat collega’s elkaar gaan trainen, is het zaak te onderzoeken welk profiel past bij de rol van trainer. De beste planner is niet altijd de beste trainer. En door de beste planner de rol van trainer te geven, kan de situatie ontstaan waarbij een goede planner wordt ingeruild voor een onvoldoende toegeruste trainer. Kennis overbrengen vraagt om een speciaal soort medewerker. Boeiend, bevlogen en prikkelend kunnen trainen en onderwijzen is een vak apart. Het vraagt om een combinatie van kwaliteiten waarvan op voorhand niet automatisch verwacht mag worden dat die aansluit bij het profiel van menig roostermaker of planner. En de trainer hoeft ook niet de beste te zijn in de dagelijkse uitvoering van het vak of altijd een senior rol te vervullen. Om tunnelvisie te voorkomen: bij voorkeur juist niet. Een assessment kan uitkomst bieden bij het intern aanstellen van trainers.

Investeren in Voortdurende Ontwikkeling: Houd de Zaag Scherp

Vaardig en competent zijn stelt medewerkers in staat vakbekwaamheid de eigen successen te verwezenlijk. Dat geldt ook voor de trainer. Daar past een leven lang leren met als doel het vitaal houden van de gemotiveerde medewerker. Dit vraagt om een kennisbudget wat als randvoorwaarde voor de kwaliteit van een vakgroep, jaarlijks gealloceerd en geïnvesteerd dient te worden. Budget waarmee processen ingericht kunnen worden om data met betekenis te verrijken tot informatie, informatie aan ervaring te koppelen tot kennis en kennis in context uit te laten groeien tot wijsheid.

Denk hierbij aan kennisborging in databanken waarin de vakgroep gezamenlijk het databeheer verzorgt. Databanken met bijvoorbeeld:

 • Werkinstructies, handleidingen, procesbeschrijvingen
 • Duiding van roosterbeleid, Cao, generatiebeleid
 • Road-maps, projectplannen, PvE’s, implementatietrajecten
 • Tips & ideeën boxen waar intern klanten hun suggesties kwijt kunnen
 • Klachtenafhandeling en ticket services waar voortgang op issues te volgen is

Effectieve Kennisborging en Positionering van de WFM Trainer

Ook de juiste positionering van de trainer in de organisatie verdient extra aandacht. Wat doet de trainer nu precies, welke verwachting heeft de organisatie hierbij en wanneer doet de trainer het goed. De interne trainer is hierin te coachen en te onderwijzen. Ogen hebben of krijgen voor terugkerende kennissessies over nut en noodzaak van de PDCA-cirkel, doelen SMART maken of Time- en risicomanagement. Algemene zaken die de medewerkers en de interne trainer allemaal wel weten en toch van tijd tot tijd weer eens aandacht behoeven. En zeker ook specialisatie op WFM thema’s. Workshops over nieuwe cao’s, wet & regelgeving en HR-vraagstukken op het gebied van personele inzet. Tezamen ontstaat een compleet, jaarlijks terugkerend leertraject met interne en externe inbreng om medewerker en trainer taakvolwassen, professioneel, zelfredzaam en gemotiveerd te houden.

Krijg Ondersteuning met Spril's Workforce Management Quickscan

Wilt je meer weten over hoe je het trainen van de trainer kunt toepassen binnen jouw organisatie of hoe een assessment kan helpen bij de keuze voor een trainer? Spril kan je hierbij helpen. Wij bieden een Workforce Management Quickscan aan waarin we de huidige situatie in kaart brengen en aanbevelingen doen voor verbeteringen. Voor specifiekere vragen bieden we ook consultancy diensten aan.

Veel gestelde vragen

 1. Wat zijn enkele veelvoorkomende valkuilen in traditionele personeelsplanning?
  • Niet flexibel genoeg: Traditionele personeelsplanning is vaak rigide en laat weinig ruimte voor aanpassingen op basis van veranderende bedrijfsbehoeften.
  • Gebrek aan gegevensanalyse: Oudere methoden houden mogelijk geen rekening met gegevensanalyse, wat essentieel is voor nauwkeurige voorspellingen en planning.
  • Over- of onderbezetting: Zonder de juiste tools en strategieën kunnen organisaties moeite hebben om de juiste balans in personeelsbezetting te vinden.
 2. Hoe kan een organisatie een effectieve interne WFM-trainer kiezen?
  • Vaardigheden en ervaring: Kijk naar de achtergrond van de kandidaat op het gebied van workforce management en training.
  • Didactische vaardigheden: Zorg ervoor dat de trainer over sterke communicatievaardigheden beschikt en in staat is om ingewikkelde concepten op een begrijpelijke manier over te brengen.
  • Cultuurfit: De trainer moet goed passen binnen de cultuur van de organisatie en in staat zijn om een positieve leeromgeving te creëren.
 3. Wat zijn enkele methoden om kennisoverdracht te optimaliseren?
  • Interactieve training: Gebruik interactieve methoden zoals workshops en groepsdiscussies om de betrokkenheid van deelnemers te vergroten.
  • E-learning: Maak gebruik van online leermiddelen, waarmee medewerkers in hun eigen tempo kunnen leren.
  • Feedback en evaluatie: Verzamel feedback van deelnemers en evalueer de effectiviteit van de training.
 4. Hoe belangrijk is continue ontwikkeling in WFM-training?
  • Continue ontwikkeling is cruciaal omdat het WFM-veld voortdurend evolueert. Het stelt trainers in staat om up-to-date te blijven met de laatste trends en best practices.
 5. Hoe kan Spril's Workforce Management Quickscan mij helpen bij het verbeteren van mijn WFM-training?
  • De Quickscan van Spril kan helpen bij het identificeren van gebieden binnen jouw WFM-proces die verbetering behoeven. Het geeft inzicht in de effectiviteit van uw huidige trainingen en biedt aanbevelingen voor verbetering.

Aanvullende Diensten van Spril

 • Consultancydiensten: Spril biedt consultancydiensten aan om organisaties te helpen hun WFM-processen te verbeteren. Dit kan variëren van strategieontwikkeling tot het implementeren van nieuwe technologieën.
 • Opleidingen: Spril verzorgt trainingen op maat voor WFM-professionals. Deze opleidingen zijn ontworpen om de vaardigheden en kennis te verbeteren die nodig zijn voor effectieve personeelsplanning.
 • Assessments: Spril biedt assessments aan om het vaardigheidsniveau en de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Dit helpt bij het opzetten van gerichte ontwikkelingsplannen.

Samenvatting

In een wereld waar Workforce Management voortdurend evolueert, is het cruciaal dat organisaties investeren in effectieve training en ontwikkeling van hun personeel. Het selecteren van de juiste trainers, het optimaliseren van kennisoverdracht en het blijven ontwikkelen van vaardigheden zijn essentiële componenten van een succesvol WFM-trainingsprogramma. Aanvullende diensten zoals consultancy, opleidingen en assessments kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van de WFM-capaciteiten van een organisatie. Spril's Workforce Management Quickscan kan een nuttig hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de huidige staat van jouw WFM-processen en om aanbevelingen te ontvangen voor verdere verbetering.

Vergelijkbare artikelen

Toegang tot premium artikelen

Sluit venster

Login

Account maken

Ik zoek een interimmer

Sluit venster

Vul je gegevens in

Offerte aanvragen

Sluit venster

Uw gegevens