Inloggen

menu

Meerdaagse opleiding

Opleiding Tactische Personeelsplanning

Dit is een opleiding waarin je als planner met de tactische onderdelen van personeelsplanning aan de slag gaat. Uitermate geschikt voor de planner die zich verder wilt ontwikkelen naar een tactisch planner of capaciteitsmanager. Er is ook tijd voor theoretische onderbouwing en leerzame gesprekken en discussies over het vak. *Het minimaal aantal deelnemers voor de opleiding is vier.

Direct inschrijven of meer informatie?
Brochure TOP Opleiding
Direct inschrijven

Wat kun je en wat weet je na deze opleiding?

 • De organisatie gefundeerd adviseren over capaciteitsplanning op operationeel en tactisch niveau
 • De organisatie gefundeerd inzicht bieden in de (financiële) gevolgen van de te maken keuzes op het vlak van poolmanagement
 • Hoe je een capaciteitsplan inclusief scenario’s maakt
 • Hoe je relevante rapportages en analyses maakt
 • Hoe je een positieve bijdrage kan leveren op de drie pijlers van WFM: kosten, klant en medewerker

Training voorziet van kennis en motivatie om vanuit tactisch perspectief de planning te kunnen onderhouden.

Basisbeginselen van personeelsplanning

 • Wat is personeelsplanning?
 • Rollen en profielen binnen personeelsplanning?
 • Positionering en stakeholdermanagement
 • Uit welke onderdelen bestaat de planorganisatie
 • Uit welke onderdelen bestaat de personeelsplanningscyclus
 • Op welke niveaus besturen we personeelsplanning: RACI matrix

Poolmanagement

 • Hoe zorg je ervoor dat je op elk moment het juiste aantal personen beschikbaar hebt?
 • Wat betekent de variatie in uurvraag voor de poolsamenstelling?
 • Welke keuzes kunnen er gemaakt worden bij de poolsamenstelling als het gaat om contractvormen, flexibiliteit, en beschikbaarheidsregelingen?

Budgetteren

 • Wat is er voor nodig om een capaciteitsplan financieel te maken?
 • Variatie in uurvraag

Capaciteitsplanning I

 • Wat is capaciteitsplanning
 • Welke visie hierop kan jij opstellen als uitgangspunt voor jouw eindpresentatie.
 • Welke uitdagingen liggen er voor ons bij het inrichten van capaciteitsplanning.

Capaciteitsplanning II

In dit college aan we onder meer aan de slag met een capaciteitsplan.

Werkvoorraadverdeling

 • Wat zijn belangrijke variabelen?
 • Wie is er nodig om dit goed te kunnen bepalen en wie zijn de stakeholders?
 • Hoe ga je om met de werkvoorraadverdeling in jouw werkomgeving?
 • Wie is eigenaar van de techniek waarin dit geregeld wordt?

Capaciteitsplan

Hoe zet je deze in een handig overzicht en met welke variabelen moet je nog meer rekening houden om tot een volledig beeld te komen? Welke Exceltoepassingen komen hierbij van pas? Hoe bouw je slim scenario’s in, zodat er snel ingespeeld wordt op de vragen uit de operatie?

Presenteren I

 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Handvatten mee over hoe je een fantastische presentatie kunt geven
 • De STAR methode en storytelling

Roosterplanning

 • Wat gaat er goed?
 • Wat kan er beter?
 • Welke oplossingen formuleren jullie om te verbeteren?
 • Het eindresultaat is een analyse van de huidige organisatie en geeft jullie inzicht in het verbeterpotentieel.

Wetgeving

Arbeidstijdenwet (ATW) en Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Roostering II

Het vervolg op dag 2. Het stappenplan voor roostering komt voorbij en we herhalen formatieberekening, bezettingseis en bruto/netto.

 • Wat is het doel van een besturingsmodel voor jou afdeling?
 • Wat gaat er goed?
 • Wat kan er beter?
 • Welke oplossingen formuleren jullie om te verbeteren?
 • Het eindresultaat is een analyse van de huidige organisatie en geeft jullie inzicht in het verbeterpotentieel

Werkcollege

In dit werkcollege presenteer je het onderwerp van jouw eindpresentatie en krijg je feedback van je medestudenten en kerndocent. We discussiëren over de verschillende onderzoeksvragen en je krijgt de tijd om zelfstandig te werken. Ook is er ruimte voor vraag en antwoord.

Dagsturing

We leggen de beginselen van dagsturing uit. Waarom zijn een calamiteitenplan en een logboek belangrijk?

 

Strategische personeelsplanning en toekomstige ontwikkelingen

 • Aspecten van strategische personeelsplanning (SPP)
 • De toegevoegde waarde van een SPP en wat kan het voor jou betekenen
 • Invloed van AI en BI aan ons werk en wat de impact op de toekomst kan zijn

Eindpresentatie

Je presenteert het verbeterplan voor de relevante stakeholders. In het verbeterplan stellen je een aantal opties voor zodat de stakeholders direct een goed beeld kunnen vormen van de veranderbehoefte, de impact en de haalbaarheid.

2024

12-4-2024            TL PP open inschrijving  Dag 1, reeks 1

26-4-2024            TL PP open inschrijving  Dag 2, reeks 1

24-5-2024            TL PP open inschrijving  Dag 3, reeks 1

7-6-2024              TL PP open inschrijving  Dag 4, reeks 1

21-6-2024            TL PP open inschrijving  Dag 5, reeks 1

5-7-2024              TL PP open inschrijving  Dag 6, reeks 1

6-9-2024              TL PP open inschrijving dag 1, reeks 2

20-9-2024            TL PP open inschrijving dag 2, reeks 2

4-10-2024             TL PP open inschrijving dag 3, reeks 2

18-10-2024           TL PP open inschrijving dag 4, reeks 2

8-11-2024              TL PP open inschrijving dag 5, reeks 2

Prijzen
€ 2.999,-
Data en locatie
6-9-24

Vervolgdagen van deze reeks zijn op:

20-9-24
4-10-24
18-10-24
8-11-24
22-11-24

Microfoonstraat 5, Almere

We gaan iedere lesdag in op de vakinhoud en bespreken alles wat voor jou in jouw (toekomstige) tactische rol relevant is én van toegevoegde waarde op je dagelijks werk;

 

 • Focussen op praktijk en opdrachten​
 • Trainingsdagen voor literatuur en theorie​
 • Praktijkgerichte opdrachten ​
 • Aan de slag met data en gegevens uit jouw eigen organisatie​
 • Aan de slag met concrete verbetervoorstellen

Toegang tot premium artikelen

Sluit venster

Login

Account maken

Ik zoek een interimmer

Sluit venster

Vul je gegevens in

Offerte aanvragen

Sluit venster

Uw gegevens