Inloggen

menu

V – Spril Alfabet

Geplaatst op: 13 november 2017
Geplaatst op: 13 november 2017
Geschreven door
Categorie
Spril Alfabet
Leesduur
5 min leestijd
Deel dit artikel
Heb je vragen?

V - Spril Alfabet

Vakantiedagen/Verlofrecht
Verkeerd Bed probleem
Virtueel Contact Center
Visie
VOG
Verloop
Verzuim
Voice over IP (VOIP)
Voice response unit (VRU)
Voice
Vrijwilligers
VVT

Vakantiedagen/Verlofrecht

Iedere werknemer heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Vaak bieden werkgevers ook bovenwettelijk vakantiedagen aan. Afspraken hieromtrent zijn opgenomen in een cao of arbeidsovereenkomst. Iedereen heeft recht op minstens 4 weken vakantie per jaar. De dagen zijn ook in uren op te nemen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden nadat het jaar is geëindigd waarin het recht is opgebouwd. Bij zwangerschap en ziekte loopt de opbouw van wettelijke vakantiedagen gewoon door. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden, zie hiervoor de cao of arbeidsovereenkomst. Als je ziek wordt tijdens je vakantie, dien je dit te melden bij de werkgever. Deze uren vervallen dan niet, maar kunnen op een ander moment worden opgenomen.

Verkeerd Bed probleem

Dit is de term die in ziekenhuizen gehanteerd wordt voor die situaties waarbij patiënten weliswaar klaar zijn met de behandeling gedurende een specifieke opname, maar waarbij er geen voldoende directe nazorgmogelijkheden zijn en daardoor het ziekenhuis niet kan verlaten. Dit heeft effecten op de financiële vergoeding (zie DBC).

Virtueel Contact Center

Een principe waarbij een organisatie streeft naar meerdere Klant Contact Centra (KCC) binnen de organisatie of in samenwerking met een outsourcepartij naar de buitenwereld toe wil functioneren als één geheel KCC, waar klanten contact mee onderhouden.

Visie

Een visie is hetgeen wat het bedrijf wilt bereiken in de toekomst.

VOG

Een verklaring omtrent gedrag stelt dat het verleden van een medewerker geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Verloop

Ook wel personeelsverloop genoemd. Wanneer een medewerker een organisatie verlaat noemen we dit verloop. Verloop bestaat uit instroom, doorstroom en uitstroom.
Er zijn verschillende oorzaken voor verloop aan te wijzen, zowel intern als extern. Zo kan er sprake zijn van natuurlijk verloop, zoals pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Een andere vorm is gedwongen verloop. In dat geval wordt een medewerker ontslagen naar aanleiding van een reorganisatie of het functioneren. Daarnaast kan een medewerker ook uit eigen beweging het bedrijf verlaten. In dit laatste geval is er sprake van vrijwillig verloop.

Binnen Klant Contact Centra's (KCC) is het verloop over het algemeen groter dan in overige branches en dat wordt als ongewenst gezien. Dit omdat de kosten die verloop met zich meebrengt hoog kunnen zijn. Er dienen namelijk vaak nieuwe medewerkers aangetrokken te worden, die vervolgens een opleiding nodig hebben. Daarnaast kan verloop ook een negatief effect op de werksfeer hebben. Wanneer er regelmatig mensen vertrekken en er dus nieuwe medewerkers opgeleid moeten worden, zorgt dit voor extra druk op de overige medewerkers.

Verzuim

Verzuim omvat een aantal soorten afwezigheden. De meest voorkomende soorten verzuim zijn:

  • Ziekteverzuim
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Calamiteitenverlof
  • Geboorteverlof

Dit betekent dat een medewerker niet beschikbaar is voor arbeid en “ziekte” opgeeft als reden. Verzuim is vaak een grote kostenpost als de Workforce Management (WFM) niet goed is georganiseerd. Medewerkers betrekken bij de vormgeving van het WFM, het vergroten van autonomie of zelfs laten zelfroosteren, heeft vaak een positieve impact op het verzuim. We spreken altijd van twee soorten verzuim:

  • Kort (frequent) verzuim
  • Langdurig verzuim

Verzuim is een belangrijke KPI bij het vaststellen van Shrinkage.

Voice-over IP (VOIP)

VOIP-telefonie staat voor Voice over IP, oftewel bellen via het internet.

Voice Response Unit (VRU)

Een Voice Response Unit (VRU) is een geautomatiseerde telefoontoepassing, waarmee een beller doormiddel van een druk op één van de telefoontoetsen of spraakherkenning door een telefoonmenu geleid wordt.

Voice

Voice is een werkstroom binnen het Klant Contact Center (KCC) waarbij een klant telefonisch contact heeft met een Agent.

Vrijwilligers

Personen die op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten. (In de zorg kan dit zijn door vrijetijdsbesteding te bieden aan de hulpvrager).

VVT

VVT is een afkorting welke staat voor verpleging, verzorging en thuiszorg.

Vergelijkbare artikelen

Toegang tot premium artikelen

Sluit venster

Login

Account maken

Ik zoek een interimmer

Sluit venster

Vul je gegevens in

Offerte aanvragen

Sluit venster

Uw gegevens