Inloggen

menu

Personeelsplanning blijkt cruciaal, maar moeten we nu innoveren of optimaliseren?

Geplaatst op: 9 april 2020
Geplaatst op: 9 april 2020
Geschreven door
Pepijn Martens
Leesduur
6 min leestijd
Deel dit artikel
Heb je vragen?

We halen alles uit de kast om de coronapandemie te bestrijden door de personeelsplanning te centraliseren, maar wat zijn de repercussies voor andere patiënten in de zorg op de langere termijn?

Tijdens de huidige corona crisis zie je het veel gebeuren: oproepen voor materiaal (mondkapjes, overjassen, etc.) en voor extra personeel in de zorg. Fantastisch en hartverwarmend hoe we hier massaal op hebben gereageerd en mooi om te zien hoe mensen die soms jaren niet meer in de zorg hebben gewerkt zich weer 100% inzetten voor hun oude vak.

Niets anders dan veel respect voor de harde werkers in de zorg.

Er wordt met man en macht gewerkt in en aan de planning van de zorg. De planning die net klaar is, kan een halve dag later weer in de prullenbak. Het is plannen tegen de dagkoersen in soms. In het kader van crisisplanning zien we bijvoorbeeld 3- en 5-ploegendiensten voorbijkomen in ziekenhuizen en A-B roosters in de gehandicaptenzorg.

“In het Amsterdam UMC zijn er minder patiënten op de SEH dan voor de crisis en het overgrote deel hiervan is coronapatiënt.

Vraag naar grip

Vrijwel tegelijkertijd ontstaat de vraag naar grip op de huidige en toekomstige situatie. Als we onze klanten spreken horen we vaak:

 • er veel extra uren worden gewerkt
 • soms tegen de randen van de Arbeidstijdenwet en de ARBO aan of daaroverheen
 • er achterstanden ontstaan in reguliere zorg
 • verlof wordt uitgesteld

Bestuurders en managers die over de coronacrisis heen proberen te kijken zien in dat er na deze crisis de volgende crisis moet worden gemanaged. Deze crisis laat zich als volgt samenvatten: de beschikbaarheid van medewerkers versus de uitgestelde zorgvraag.

Denk hierbij aan:

 • Hoe krijg is grip op de gewerkte overuren van mijn medewerkers?
 • Hoe houd ik mijn medewerkers fit en gemotiveerd?
 • Wanneer wordt het uitgestelde verlof opgenomen?
 • Hoe krijg ik grip op de flexibele schil?
 • Hoe zorg ik ervoor dat alle uitgestelde zorg alsnog kan worden uitgevoerd?
 • Welke zorg is dit?
 • Welke kwalificaties heb ik hiervoor nodig?

Het is van belang dat de toegevoegde waarde die we als maatschappij nu zien in personeelsplanning ook borgen in de toekomst.

Waar zijn de patiënten op de SEH die er voor de crisis wel waren?

Waarbij kan Spril helpen?

Spril kan organisaties helpen met een onafhankelijk advies wat antwoord geeft op de volgende vragen:

 1. In welke situatie bevinden wij ons met personeelsplanning?
 2. Welke verbeterpotentieel ligt er voor ons?
 3. Wat is een gepaste visie op personeelsplanning en integraal capaciteitsmanagement voor mijn organisatie?
 4. Welke veranderbehoefte ontstaat er ten opzichte van de huidige situatie?
 5. Wat is ervoor nodig om weer in de lead te komen van personeelsplanning?
 6. Wat is de impact van de verandering op de organisatie?
 7. Hoe borgen we dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving?
 8. Hoe borgen we de nieuwe processen rondom integraal capaciteitsmanagement in de organisatie?

Deze vragen helpen organisaties om de centralisatie van personeelsplanning te borgen vanuit 3 verschillende perspectieven:

 • de organisatie
 • de klant
 • de medewerker.

De tandzorg voor miljoenen Nederlanders is uitgesteld

Wat levert het onafhankelijke advies op?

Een change proces met als resultaat een integraal capaciteitsmanagement proces als ‘enabler’ voor de organisatie. Het doel is dan een centraal ingerichte capaciteitsmanagementorganisatie. Hier kan Spril in de vorm van een projectmanager en projectondersteuning in het change proces ondersteunen.

De quick wins We weten waar het laaghangend fruit te vinden is. Dit zijn over het algemeen kleine ingrepen die snel verbetering laten zien.

De basis op orde Dit onderdeel bestaat uit het in beeld brengen van wat er dient te gebeuren om het “stuur” weer in handen te krijgen.

Capaciteitsmanagement in de lead Tot slot brengen we in beeld hoe je vanuit de basis op orde, het symbolische “stuur” de auto weer veilig en efficiënt over de weg kan laten bewegen.

Direct aan de slag

Wil je direct aan de slag:

1. Met het snel en effectief opzetten van capaciteitsplannen of plus/min scenario’s?

2. Het inzetten van een van onze interim experts in, een operationeel planner, een senior planner of een consultant

Neem contact op met Esther of Pepijn

3. Hoe staat de planorganisatie er nu voor? Krijg snel inzicht in het verbeterpotentieel

Download hier onze Checklist Personeelsplanning

4. Hoe borg ik straks de gecentraliseerde inrichting van de personeelsplanning binnen mijn organisatie?

Neem contact op met Esther of Pepijn

Neem contact op met Pepijn

Neem contact op met Pepijn Martens
Email: pepijn@spril.nl

Telefoonnummer: 0614422700

Vergelijkbare artikelen

Toegang tot premium artikelen

Sluit venster

Login

Account maken

Ik zoek een interimmer

Sluit venster

Vul je gegevens in

Offerte aanvragen

Sluit venster

Uw gegevens