Inloggen

menu

De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof voor de werkgever

Geplaatst op: 1 augustus 2022
Geplaatst op: 1 augustus 2022
Geschreven door
Tiffany Verkerk
Leesduur
4 min leestijd
Deel dit artikel
Heb je vragen?

Per 02-08-2022 is er een aanpassing in de Wet betaald ouderschapsverlof. Het doel van deze nieuwe wet is om ouders meer tijd te gunnen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van het werk en de zorgtaken. Om de aanstaande ouders te stimuleren om ook daadwerkelijk gebruik te maken van het geboorte verlof, is dit verlof ingeschaald op 70% van het maximale dagloon.

De uitkering voor het ouderschapsverlof wordt dus bij het UWV aangevraagd door de werkgever. De aanvraag kan tot drie maanden na de periode waarin het recht bestond, dus tot 15 maanden na de dag van de geboorte, bij het UWV worden ingediend door de werkgever. Ouders die in het eerste levensjaar van het kind in de periode van 2 augustus 2021 tot 2 augustus 2022 ouderschapsverlof opnemen, komen met terugwerkende kracht in aanmerking voor een uitkering.

Wanneer recht op Wet betaald ouderschapsverlof?

De werknemer heeft recht op Wet betaald ouderschapsverlof als:

 • De ouder 2 maanden voor ingang (incl. de gewenst invulling) van het verlof heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken bij de werkgever. De werkgever kan het verlof niet weigeren maar wel tot 4 weken voor de datum van ingang uitstellen of de invulling van het verlof wijzigen als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Mocht er uitstel nodig zijn, mag dit er niet toe leiden dat de werknemer niet meer in staat is om deze 9 weken aan verlof te kunnen opnemen voor het kind 1 jaar oud wordt.
 • Het kind op 02-08-2022 jonger is dan 1 jaar, en de ouder nog niet het volledige (26 maal arbeidsduur per week) recht op ouderschapsverlof heeft opgemaakt.
 • Het kind bij adoptie of pleegouderschap op 02-08-2022 jonger is dan 8 jaar en binnen het eerste jaar op de dag na de feitelijke adoptie of plaatsing

Tips voor de praktijk

 1. Anticipeer tijdig op aanvragen vanuit de werknemer en de invulling voor het betaald ouderschapsverlof. Denk hierbij aan eventuele vervanging en wat daarvoor moet worden geregeld.
 2. Maak zo nodig afspraken met de aanvrager over het moment waarop het betaald ouderschapsverlof ingaat.
 3. Houd rekening met de mogelijkheid dat werknemers die tot 1 jaar voor 2 augustus 2022 vader of moeder zijn geworden en in de tussentijd onbetaald ouderschapsverlof hebben genoten, een aanvraag zullen doen om de uitkering alsnog te ontvangen.
 4. Zorg ervoor dat de informatie voor de aanvraag compleet is zodat UWV de aanvraag voor de uitkering snel en goed kan beoordelen. De uitkering zal dan binnen de termijn van zes weken na het besluit aan de werkgever worden uitbetaald. De werkgever kan dan op zijn beurt snel uitbetalen aan de werknemer.
 5. Vermoed je dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, dan moet je aan kunnen tonen dat vervanging van de aanvrager (eigenlijk) niet mogelijk is.

Meer weten of hulp nodig?

Spril heeft o.a. specialisten in de volgende rollen:

 • Forecasters
 • Capaciteitsmanagers
 • Trafficers
 • Capaciteitsplanners
 • Tactisch Planners
 • Flexplanners
 • Operationeel Planners

Vergelijkbare artikelen

Toegang tot premium artikelen

Sluit venster

Login

Account maken

Ik zoek een interimmer

Sluit venster

Vul je gegevens in

Offerte aanvragen

Sluit venster

Uw gegevens